De BplusC-bibliotheken zijn weer open en wij mogen ook weer beginnen. Er gelden wel een aantal extra beperkingen:

  • Er mogen niet meer dan 16 deelnemers per CoderDojo aanwezig zijn.
  • Er mogen niet meer dan 4 mentoren per CoderDojo aanwezig zijn.
  • Er mogen geen ouders of andere begeleiders bij de CoderDojo aanwezig zijn.

Uiteraard kan dit wijzigen als de overheid extra maatregelen neemt of de huidige maatregelen versoepeld worden.

We gaan de CoderDojo over 3D printen met BlocksCAD (die oorspronkelijk gepland stond voor december vorig jaar) opsplitsen in 2 edities, zodat iedereen die voor december had ingeschreven in ieder geval de mogelijkheid krijgt om mee te doen. De voorlopige data hiervoor zijn zaterdag 19 juni en zaterdag 3 juli.