Doe mee met de grootste online technologie showcase voor jonge mensen!

Coolest Projects online is een viering van creativiteit en innovatie waar jonge mensen kunnen laten zien wat ze met technologie hebben gemaakt. Jongeren tot 18 jaar kunnen games of animaties maken in Scratch, websites, apps, hardware projecten en nog veel meer. Het is een kans om hun creaties te delen met een wereldwijd publiek en online te leren in een veilige en stimulerende omgeving.

Alle informatie vind je op de website van Coolest Projects online. Lees ook het laatste nieuws over Coolest Projects. En er zijn inmiddels twee Nederlandse folders voor Coolest Projects gepubliceerd voor ouders/leraren/mentoren en jongeren. Er wordt gewerkt aan de vertaling van nog een aantal Coolest Projects documenten (zoals het werkboek).